We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing your visit on the website, you consent to the use of the cookies.

Licensaktivering

1. Identifieringsnyckel

Klientaktiveringsfilen är dedikerad för offline registrering av IceWarp Outlook Sync eller IceWarp Desktop Client. För att generera denna fil behöver du en identifieringsnyckel som finns i dialogrutan License (välj från huvudmenyn Help - IceWarp License).

2. Aktiveringsnyckel

Sedan behöver du även en aktiveringsnyckeln, som har skapats av serveradministratören och har skickats till dig via e-post, eller finns din IceWarp WebClient-konto.


Contact Us